Manj je več

Gorniške vasi (Bergsteigerdörfer©) je omrežje, ki združuje kraje oz. občine v Alpah z usmerjenostjo v trajnostni gorski turizem in predstavljajo velike potenciale v tradiciji, kulturi in originalnosti. Vasi zagotavljajo visoko kakovostno ponudbo za planince in pohodnike, pestro pokrajino in so zavezane ohranjanju lokalne dediščine in naravnih vrednot.
Članice omrežja v praksi udejanjajo trajnostni razvoj in cilje ter protokole Alpske konvencije, med drugim turizem, ki temelji na doživljanju in opazovanju narave, s poudarkom na pohodništvu in dejavnostih, ki ne zahtevajo velike turistične infrastrukture, gorsko kmetovanje in gozdarstvo z lokalnimi produkti in proizvodi, varovanje narave in pokrajine, trajnostno mobilnost, ohranjen in živ karakter gorskih vasi.

Gorniške vasi (Bergsteigerdörfer) je omrežje oz. projekt, ki ga od leta 2008 vodi Avstrijska planinska zveza (ÖAV) s podporo avstrijskega Ministrstva za življenjski prostor in Stalnega sekretariata Alpske konvencije. Namen ÖAV je, da s to mrežo in blagovno znamko Gorniške vasi pomaga malim vasem oz. skupnostim v Alpah za trajnostno naravnan gorski turizem. Od leta 2016 je ÖAV mrežo razširila tudi na ostale sosednje alpske države. Danes je to mednarodni projekt, katerega nosilec je ÖAV, članice pa planinske zveze Južne Tirolske (AVS), Nemčije (DAV), Italije (CAI) in Slovenije (PZS). V mrežo Gorniške vasi je vključenih 20 občin iz Avstrije, tri iz Nemčije in ena iz Južne Tirolske. V letu 2018 se mreži pridružuje še ena občina iz Nemčije, ena iz Južne Tirolske, ena iz Italije in Jezersko, kot prva gorniška vas iz Slovenije.

Za izvedbo projekta na ravni države je odgovorna nacionalna planinska zveza, v Sloveniji je to Planinska zveza Slovenije (PZS). PZS je hkrati članica mednarodnega odbora omrežja Gorniške vasi. V pripravljalni fazi je potrebno izvesti določene aktivnosti tako s strani PZS kot zainteresiranih občin, da lahko občine oz. kraji kandidirajo za včlanitev v mrežo (lahko so občine ali druge vrste zaokroženega območja, ki ima svojo lastno identiteto in formalne sogovornike). Predviden čas izvedbe aktivnosti do same vključitve občine v omrežje Gorniške vasi je eno leto.

Za včlanitev občine Jezersko v mrežo Gorniške vasi sta pomoč prispevali tudi Ministrstvo za okolje in prostor in Ministrstvo za gospodarski razvoj in turizem.

Gorniške vasi morajo zadostiti določenim kriterijem, razdeljenim v tri sklope:

Izključitveni kriteriji: nezadostna turistična infrastruktura (npr. ni možnosti nočitev in gostinske ponudbe); ne gorski tip pokrajine, uničena pokrajina, prevladujoča tehnična infrastruktura (npr. ni vsaj 1000 m višinske razlike znotraj območja, smučarski centri,...); pomanjkanje vaškega karakterja; lokacija blizu večjih prometnih poti.

Obvezni kriteriji (kraji jih lahko že izpolnjujejo, ali pa jih morajo doseči v določenem obdobju): kakovost turistične ponudbe, pohodniške ponudbe (npr. zadostna mreža planinskih poti, informacije, vodenja, itd), izgled kraja, pokrajina, ponudba mobilnosti za pohodnike, sodelovanje v kraju in navzven.

Dodatni kriteriji vrednotenja (po čemer se planinske vasi ločujejo od ostalih krajev): kakovost turistične ponudbe, kulturne in regionalne posebnosti, obseg in kakovost pohodniške ponudbe, pohodniška pokrajina.

Kontaktni osebi s strani PZS za projekt Gorniške vasi sta:

Miro Eržen, podpredsednik PZS
Dušan Prašnikar, strokovni sodelavec PZS

Več o projektu in o gorniških vaseh na http://slo.bergsteigerdoerfer.org