Gorniške vasi v Alpah

Gorniške vasi (Bergsteigerdörfer) je projekt, ki ga je zasnovala Avstrijska planinska zveza s prvimi sprejetimi vasmi v letu 2008. In sicer kot model uresničevanja Alpske konvencije v praksi. Projekt se uspešno razvija in zaradi dobrih rezultatov in odzivov, so projekt leta 2015 začeli razširjati tudi v sosednje alpske države. K sodelovanju so tako povabili Nemško planinsko zvezo (DAV), Južnotirolsko planinsko zvezo (AVS), Planinsko zvezo Slovenije (PZS) in nazadnje Italijansko planinsko zvezo (CAI). Trenutno je v Avstriji 20 gorniških vasi, v Nemčiji 4, v Italiji 3. V letu 2019 v omrežje stopa Občina Luče, kot druga Gorniška vas v Sloveniji.

Več o gorniških vaseh na http://slo.bergsteigerdoerfer.org