Jezersko slovenski pionir alpske mreže Gorniške vasi

Občina Jezersko je 26. maja 2018 v okviru Dneva Alpske konvencije slovesno vstopila v mednarodno mrežo Gorniške vasi in se tako skupaj s Planinsko zvezo Slovenije zavezala trajnostnemu turizmu, osnova katerega je gibanje v gorskem svetu na osnovi lastnih moči in brez velike tehnične infrastrukture, z odgovornim odnosom do narave in spoštovanjem kulturne in naravne dediščine kraja.

Jezersko slovenski pionir alpske mreže Gorniške vasi (foto Primož Šenk)

Mednarodna mreža Gorniške vasi (Bergsteigerdörfer) združuje kraje, ki svoj turizem razvijajo na temeljih gorniške tradicije, predvsem pa osnovnih gorniških dejavnosti, brez velike turistične infrastrukture in s trajnostnim pristopom. Gorniške vasi tako na poseben način izpolnjujejo cilje Alpske konvencije, ki stremi k trajnostnemu razvoju v celotnem alpskem prostoru. Projekt vodijo planinske zveze Avstrije (ÖAV), Nemčije (DAV), Južne Tirolske (AVS), Italije (CAI) in Slovenije (PZS). Na sončni strani Alp je nosilec projekta Planinska zveza Slovenije, podpirata pa ga Ministrstvo za okolje in prostor, ki skrbi za izvajanje Alpske konvencije v Sloveniji, in Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo. Trenutno je vključenih 25 krajev v Avstriji, na Bavarskem, Južnem Tirolskem, v Italiji in Sloveniji, kjer je pionir gorniških vasi Jezersko, letos pa vstopajo še nemški Kreuth, južnotirolski Lungiarü in italijanski Val di Zoldo.

jezersko_gorniske_vasi_foto_primoz_senk

Osnovne značilnosti krajev, vključenih v mrežo Gorniške vasi, so njihova geografska lega v mirnem gorskem okolju, majhnost, živa gorniška in s tem povezana kulturna tradicija, zavezanost ohranjanju narave ter razvite dejavnosti, ki obiskovalcu omogočajo aktivno preživljanje dopusta brez velike infrastrukture, spoznavanje lokalne zgodovine, kulturnih in drugih zanimivosti ter uživanje v gostoljubju in lokalni kulinariki, s čimer projekt prispeva tudi k razvoju lokalnega gospodarstva in omogoča mladim, da načrtujejo prihodnost v domačem kraju. Jezersko ponuja bogastvo gorniških doživetij: prepredeno je s sprehajalnimi in planinskimi potmi, ob pohodniških užitkih vseh težavnosti pa omogoča tudi bogat izbor plezalnih tur tako poleti kot pozimi, pravljične turne smuke in resne alpinistične spuste, kilometre urejenih prog za smučarski tek, prav tako na svoj račun pridejo turni kolesarji, ljubiteljski drsalci in krpljarji.

jezersko_gorniske_vasi_gostje_foto_manca_cujez
Jurij Rebolj, Liliana Dagostin, Jože Rovan, Markus Reiterer, Irena Majcen, Rudi Erlach, Eva Štravs Podlogar, Miro Eržen in Katharina Conradin na Jezerskem, v prvi slovenski gorniški vasi (foto Manca Čujež)

"Ponosni smo na naše prednike, ki so znali Jezersko ohraniti dokaj neokrnjeno, naša dolžnost pa je, da kljub zahtevam sodobnega časa tudi naslednikom zapustimo Jezersko v vsej njegovi prvinskosti. Da Jezersko v preteklosti ni razvilo obsežne turistične in druge infrastrukture, smo dolgo časa šteli za pomanjkljivost, vendar nam je danes jasno, da smo brez velikih hotelskih kompleksov in ostale turistične infrastrukture uspeli ohraniti okolje, ki nam je v ponos, hkrati pa omogoča zelo kakovosten življenjski slog. S sprejeto strategijo razvoja Jezerskega smo se zavezali, da bomo spodbujali tako trajnostni razvoj kraja kot tudi trajnostno naravnani turizem. Določila Alpske konvencije in vizija razvoja gorniških vasi sovpadata z našo razvojno strategijo, s tem da nam projekt Gorniške vasi omogoča nagovarjati obiskovalce, ki jim neokrnjena narava pomeni ogromno ter imajo do tega čudovitega alpskega sveta primeren in spoštljiv odnos," ponosno pove župan Občine Jezersko Jurij Rebolj.

jezersko_gorniske_vasi_podpis_deklaracije_foto_manca_cujez
Predsednik PZS Jože Rovan in župan Jezerskega Jurij Rebolj med podpisom deklaracije o vstopu Jezerskega v mrežo Gorniške vasi (foto Manca Čujež)

Jezersko, ki leži ob vznožju Kamniško-Savinjskih Alp in Karavank, je eno od 100 slovenskih izjemnih krajin oz. prepoznavnih krajinskih območij, pomembnih na nacionalni ravni, kot to določa Strategija prostorskega razvoja Slovenije. Gore zapirajo dolinski svet v mogočni amfiteater, ki ga sestavljata Makekova in Ravenska kočna, na zahodu pa se raztezata manj naseljeni dolini Komatevre in Podstoržiča. Vas je z mnogo zaselki razpotegnjena od Kokre na jugu do mejnega prehoda Jezerski vrh na severu. Turizem je na Jezerskem že od začetka slonel na izjemnosti gorskega okolja, ki mu daje identiteto. Bogata geološka preteklost, navdušujoč zid gora, prostrani gozdovi, zapuščina ledenikov, velika biotska raznovrstnost, starodavne domačije ter bogata planinska in alpinistična zapuščina so čar Jezerskega, ki čaka, da ga odkrijete. Zato si vzemite čas in vstopite v bogastvo zgodb in doživetij, ki ga srečanje z Jezerskim ponuja - v gorah in pod njimi.

Turizem je v Alpah najpomembnejša gospodarska panoga, ki je doživela izreden razvoj, ob čemer se pojavljajo tudi negativni vplivi, ki so jih države alpskega loka s podpisom Alpske konvencije želele v največji mogoči meri omejiti. "Mednarodni projekt Gorniške vasi je ena od praktičnih oblik izvajanja protokolov Alpske konvencije, saj so vanj vključene lokalne skupnosti, ki so se odločile za trajnostni turistični razvoj svojih krajev. Planinska zveza Slovenije želi z uvajanjem projekta podpreti trajnostni turizem v tistih manjših slovenskih gorskih krajih, ki imajo gorniško tradicijo in svoj razvoj vidijo v smeri načel projekta. S tem želimo tudi poudariti vlogo in pomen planinskih in gorniških dejavnosti ter planinskih poti in koč pri zagotavljanju takega razvoja. Upamo, da bo razvoj projekta v Sloveniji tudi priložnost za prenos dobrih praks in izkušenj iz drugih krajev v alpskih državah, vključenih v mrežo gorniških vasi," poudarja Miro Eržen, podpredsednik Planinske zveze Slovenije, ki je nacionalni nosilec projekta Gorniške vasi v Sloveniji.

jezersko_gorniske_vasi_program_foto_manca_cujez
Slovesen vstop Občine Jezersko v mednarodno mrežo Gorniške vasi (foto Manca Čujež)

Tudi ministrica za okolje in prostor Irena Majcen je poudarila, da so Gorniške vasi primer uspešnega prenosa dobre prakse: "Izkušnje mehkega turizma, usmerjenega v pohodništvo, doživljanje narave in krajine, ki ne spreminja prostora z veliko infrastrukturo, a vseeno nudi lokalnim skupnostim možnosti dohodka in preživetja v gorskem območju, ki so ga zastavili v Avstriji, so spodbudile tudi prvo slovensko občino, da se vključi v družino gorniških vasi. Zelo sem vesela, da je občina Jezersko, kjer so največje bogastvo gore in z njimi povezano življenje in kultura, izbrala to razvojno vizijo in se zavezala, da jo bo uresničevala s svojimi lokalnimi partnerji in prebivalstvom, Planinski zvezi Slovenije pa gre zasluga, da je svoje poslanstvo prepoznala v spodbujanju povezovanja gorništva z lokalnim razvojem." Prav tako je pilotno razširitev projekta pozdravila državna sekretarka na Ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo Eva Štravs Podlogar: "Gre za odličen projekt trajnostnega razvoja turizma, ki je skladen s ključnim strateškim dokumentom na področju turizma - Strategijo trajnostne rasti slovenskega turizma 2017–2021, ki ga podpiramo tudi na ministrstvu. Slikovitost Jezerskega dopolnjujejo tradicionalne dejavnosti, povezane z gorami - planinarjenje, alpinizem, gorsko kolesarjenje in druge oblike aktivnega preživljanja prostega časa v gorski naravi. Projekt resnično udejanja vizijo razvoja slovenskega turizma, ki je zelena, aktivna in zdrava destinacija za petzvezdična doživetja."

jezersko_gorniske_vasi_dogodek_foto_manca_cujez
Mednarodno praznovanje na Jezerskem (foto Manca Čujež)

Slovesnega dogodka na Jezerskem so se udeležili tudi predsednik Planinske zveze Slovenije Jože Rovan, podpredsednik Planinske zveze Nemčije Rudi Erlacher, vodja projekta Gorniške vasi pri Planinski zvezi Avstrije Liliana Dagostin, predsednica Cipre International Katharina Conradin in generalni sekretar Alpske konvencije Markus Reiterer, ki je ob tej priložnosti dejal: "Iskreno čestitam Jezerskemu kot prvi slovenski gorniški vasi in Planinski zvezi Slovenije za koordinacijo projekta v Sloveniji. Zahvaljujem se tudi Planinski zvezi Avstrije za pobudo in vodenje projekta Gorniške vasi v vseh teh letih. Gorniške vasi vidim kot izvedbeni projekt Alpske konvencije in sem zelo vesel, da smo pred nekaj leti sodelovanje formalizirali tudi v obliki dogovora o sodelovanju. Jezersko, njegovi prebivalci, tradicija in čudovita lokacija resnično predstavljajo alpski duh, motivacijo in angažiranost! Prav tako me zelo veseli, da dogodek poteka v okviru Dneva Alpske konvencije in v tako tesnem sodelovanju s številnimi alpskimi deležniki, kot sta Cipra International in omrežje Povezanost v Alpah."


Manca Čujež

------------------------
Medijske objave:
Gorniška vas Jezersko (TV Slovenija)
Preveč turistov (TV Slovenija, Akcent, o Gorniških vaseh od 29. minute)
Dogodki in odmevi: Jezersko prva gorniška vas (Radio Slovenija, 14:04 -16:27)

Fotogalerija