Občina Luče sprejeta v družino Gorniških vasi

Na zasedanju mednarodnega upravnega odbora projekta Gorniške vasi, ki je bilo 19. novembra v Salzburgu, je bila občina Luče kot druga destinacija v Sloveniji - za občino Jezersko - sprejeta v družino Gorniških vasi.

Planina Vodotočnik v občini Luče (foto Manca Čujež)

S tem so se končale dvoletne aktivnosti, v katerih so sodelovali vodstvo občine in predstavniki turističnega gospodarstva, ki so preverili usmeritev občine na področju trajnostnega razvoja turizma. Končno odločitev pa so sprejeli krajani na zboru krajanov, kjer so soglasno potrdili, da so usmeritve in cilji, ki jih uresničuje projekt Gorniške vasi, identični ciljem razvojne strategije občine.

Z vstopom občine Luče v mednarodno mrežo Gorniške vasi Planinska zveza Slovenije kot nacionalna koordinatorka projekta uresničuje zavezo k aktivni udeležbi uresničevanja protokolov Alpske konvencije v Sloveniji. Pri tem še vedno upa, da bodo ta prizadevanja in usmeritve deležne primerne podpore s strani pristojnih ministrstev, kot je to običajna praksa v ostalih alpskih državah.

Vodstvu in vsem občanom občine Luče ob uspešnem formalnem vstopu v mrežo Gorniške vasi v imenu Planinske zveze Slovenije iskreno čestitam in se jim zahvaljujem za uspešno in korektno sodelovanje. Ker smo šele na začetku izvrševanja ciljev projekta, si takšnega sodelovanja želimo tudi v prihodnje in pri tem vsekakor lahko računajo tudi na ustrezno podporo planinske organizacije.

Miro Eržen, podpredsednik PZS

-------------------------
Povezana novica: