Potrditev kandidature Baške grape za vstop v mrežo Gorniških vasi

Na sestanku mednarodnega upravnega odbora Gorniška vas v Salzburgu dne 25. 11. 2019 je bila potrjena kandidatura Baške grape za vstop v mrežo Gorniških vasi. Mreža in blagovna znamka Gorniška vas pomaga malim vasem oz. skupnostim v Alpah in jih usmerja k trajnostno naravnanemu gorskemu turizmu. Kot projekt predstavlja uresničevanje Alpske konvencije v praksi. Nosilec mednarodnega projekta je Avstrijska planinska zveza (ÖAV), članice pa planinske zveze Južne Tirolske (AVS), Nemčije (DAV), Italije (CAI) in Slovenije (PZS).

Baška grapa

Kandidaturo je v Salzburgu predstavil Miro Eržen, podpredsednik Planinske zveze Slovenije (PZS) v sodelovanju z Občino Tolmin, predstavniki lokalne skupnosti s Planinskim društvom Podbrdo kot nosilcem projekta v Baški grapi in ob strokovni podpori Zavoda Dolina Soče. PZS je odgovorna za izvajanje projekta Gorniške vasi na nacionalni ravni in je hkrati tudi članica mednarodnega odbora omrežja Gorniške vasi.

Kandidatura vsebinsko obsega območje delovanja Planinskega društva Podbrdo, ki obsega pet krajevnih skupnosti Baške grape (KS Podbrdo, KS Stržišče, KS Hudajužna, KS Rut Grant, KS Grahovo ob Bači). Predstavlja se kot drugi primer povezovanja razpršenega območja, kot je Baška grapa, v Gorniško vas. V mrežo je trenutno vključenih 26 vasi iz alpskih dežel. V Sloveniji sta v to družino že sprejeta Jezersko in Luče.

Vstop vasi Baške grape v omrežje Gorniške vasi (Bergsteigerdörfer©) pomeni, da bodo turizem v Baški grapi usmerjale in razvijale po načelih spoštovanja narave, kulturne dediščine ter planinske tradicije njenih prebivalcev.

mo_pdd_tabor_med_baco_in_krajcarico_avgust_2018_.foto_matej_ogorevc

Planinsko društvo Podbrdo ob podpori Občine Tolmin in Zavoda Dolina Soče vidi svoj potencial v svoji lastni identiteti. Foto: Matej Ogorevc

S potrjeno kandidaturo smo stopili v pripravljalno fazo (dve leti), v kateri je potrebno izvesti določene aktivnosti s strani PZS in lokalne skupnosti, ki bodo omogočile celovito vključitev turističnih subjektov in lokalnega prebivalstva v projekt.

Vodilo projekta je »manj je več«. To pomeni udejanjanje trajnostnega razvoja in ciljev, ki temeljijo na doživljanju in opazovanju narave s poudarkom na pohodništvu in dejavnostih. Pa tudi ciljev, ki ne zahtevajo velike turistične infrastrukture, poudarjajo pa potencial tradicije, kulturne dediščine in originalnosti, hkrati pa ohranjajo in varujejo naravno in kulturno krajino, karakter gorskih vasi in povezujejo lokalne produkte in proizvode ter se zavzemajo za trajnostno mobilnost. Ena izmed nalog je vgrajevanje kriterijev za vstop v projekt Gorniške vasi v razvojno strategijo Baške grape. Občina Tolmin ima usmeritev v trajnostni turizem opredeljen tudi v strategiji turizma Dolina Soče.

Alenka Zgaga