Mojstrana je sprejeta v družino Gorniških vasi

Mojstrana je postala tretja slovenska vas in prva gorniška vas v Julijskih Alpah, ki je vključena v mrežo Gorniških vasi.

Foto: Matjaž Vidmar/ Slovenia.info

Na rednem spomladanskem zasedanju mednarodnega upravnega odbora Gorniških vasi ( Bergsteigerdӧrfer®), v eni izmed Gorniških vasi v Avstriji (Steinberg am Rofan), je bila v petek, 12.05.2023, v družino vasi formalno sprejeta tudi Krajevna skupnost Dovje-Mojstrana, ki poleg obeh krajev obsega tudi zaselka Belca in Zgornja Radovna. S tem je bil na formalni ravni zaključen proces kandidature, ki se je na pobudo člana tega odbora Mira Eržena in Planinske zveze Slovenije pričel v letu 2019. Nosilec projekta in mreže Gorniške vasi je v Sloveniji Planinska zveza Slovenije.

gorni__ke_vasi

"V imenu Planinske zveze Slovenije čestitamo krajanom KS Dovje-Mojstrana za smelo odločitev, da želijo krajevno skupnost razvijati v skladu z načeli mreže Gorniških vasi, to je v duhu trajnostnega turizma s poudarkom na aktivnostih povezanih z gorami, planinstvom in alpinizmom. Naravno okolje Triglavskega pogorja in planinska dediščina, ki so jo ustvarili Jakob Aljaž in številne pomembne osebnosti alpinizma in planinstva iz teh krajev, so več kot dobra osnova za nadaljevanje dela na tem področju. Naziv Gorniška vas bo namreč brez vsebinske zapolnitve zgolj mrtva črka na papirju. Z ozirom na izkazano podporo , ki sta jo pobudi izkazali prejšnjo in sedanje vodstvo občine Kranjska Gora na čelu z bivšim županom Janezom Hrovatom in sedanjo županjo Henriko Zupan, verjamemo, da bo projektni skupini, ki je pripravila predstavitev kandidature, v nadaljnjem delu uspelo povezati in vzpodbuditi vse dejavnike v krajevni skupnosti ter izboljšati sodelovanje z TNPjem. V Planinski zvezi Slovenije bomo podpirali in po potrebi usmerjali vse aktivnosti tudi v prihodnje in k skupnemu cilju prispevali svoj delež v okviru možnosti in pristojnosti," je povedal vodja projektov na PZS Miro Eržen.

Jezersko je bil prvi sloveski kraj, ki je stopil v mrežo Gorniške vasi/Bergsteigerdörfer. Leto kasneje 2019 so se mreži pridružile tudi Luče